ਵਰਗ

ਅੰਤਮ ਮੌਤ ਗੋਤਾਖੋਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੀ ਪੜਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ